Een oedeem is een ophoping van vocht in het lichaam, zoals in arm of een been. Met manuele lymfedrainage, compressietherapie, lymftaping en huidzorg wordt het vocht afgevoerd en verhardingen in het weefsel versoepeld. De pijn neemt af en de wondgenezing wordt bevorderd.